App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

Bloc Remei Capitan - Agraïments

El dol en infants es refereix al procés emocional i psicològic que experimenten els més petits quan perden algú proper, sigui un familiar, una mascota o un amic.

El dol és una resposta natural i normal davant la pèrdua i es pot manifestar de diferents maneres en infants, depenent de la seva edat, maduresa i personalitat.

Algunes de les manifestacions del dol en infants són: tristesa, ansietat, irritabilitat, manca de gana, dificultat per dormir, malsons, comportaments regressius com fer-se pipi al llit o llepar-se el dit, aïllament social, problemes de concentració o dificultat per expressar les seves emocions.

És important que els pares i cuidadors comprenguin que el dol és un procés individual i que cada infant ho experimenta d’una forma única. És necessari donar suport emocional i aportar tranquil·litat als nens durant aquest procés i permetre que expressin les seves emocions, sense jutjar-los ni minimitzar el seu dolor. A més, és recomanable buscar ajuda professional si s’observa que l’infant està tenint dificultats per manejar el seu dol i si el seu comportament és preocupant. 

Com ja hem dit, el dol es pot manifestar de diferents maneres en els infants depenent de la seva edat i maduresa, anem a diferenciar-ho. 

El dol en infants en l’etapa d’Infantil (de 3 a 5 anys)

El dol en infants en l’etapa d’infantil pot ser un procés difícil de comprendre, ja que els nens encara estan desenvolupant la seva capacitat d’entendre i expressar emocions complexes.

Alguns signes que poden indicar que un nen està experimentant un dol poden incloure: canvis en el comportament com un estat de tristesa permanent, aïllament social, falta d’energia, irritabilitat o canvis en la gana i el son.

És important que els pares i cuidadors reconeguin els signes del dol en infants en l’etapa d’infantil i els proporcionin el suport emocional que necessiten per a poder processar els seus sentiments. Això pot incloure accions com permetre que parlin de la seva pèrdua, respondre a les seves preguntes de forma honesta i senzilla i proporcionar consol i afecte regularment.

També cal recordar que el procés de dol és únic per a cada infant i que aquest pot durar un temps. Si el nen té dificultats significatives per conduir el seu dol, pot ser útil buscar ajuda en un professional de la salut mental capacitat en manejar el dol en infants.

El dol en infants de Primària (de 6 a 11 anys)

El dol en infants de Primària pot ser un procés difícil i complex, ja que es troben en una etapa de desenvolupament en la que comencen a comprendre la permanència de la mort i la naturalesa irreversible de la pèrdua.

De la mateixa manera que en els nens d’infantil, alguns signes que poden indicar que un nen de primària està experimentant un dol poden incloure: canvis de comportament com tristesa persistent, dificultat per concentrar-se, ansietat, problemes amb el son i la gana o canvis en el comportament social.

És important que els pares i cuidadors proporcionin un ambient segur i de suport emocional en què els infants puguin expressar els seus sentiments i fer preguntes sobre la pèrdua. És recomanable parlar amb ells sobre la mort de forma honesta i comprensible, utilitzant un llenguatge clar i senzill. Els nens poden necessitar ajuda per a processar les seves emocions i entendre com la pèrdua afectarà les seves vides.

Per als infants de primària pot ser útil participar en activitats que els permetin expressar els seus sentiments de forma creativa, com per exemple, dibuixar, escriure o fer treballs manuals. Els pares i cuidadors poden ajudar als nens a recordar i honrar a l’ésser estimat que han perdut, ja sigui mitjançant la creació d’un àlbum de retalls, plantar un arbre o donar un regal en la seva memòria.

Cada procés de dol és únic. Els pares i els cuidadors han d’estar disponibles per acompanyar en tot moment a l’infant durant el procés de dol. Si el nen té dificultats significatives per conduir el seu dol, pot ser útil buscar ajuda professional.

El dol en infants de Secundària (dels 12 als 16 anys)

En els infants de secundària, el dol pot ser un procés encara més complex a causa de l’etapa de desenvolupament en la que es troben. Sovint, els adolescents estan començant a establir la seva identitat i poden estar més propensos a experimentar emocions intenses com la ira o la frustració, a més de la tristesa i el dolor associats a la pèrdua.

Els adolescents també poden experimentar una àmplia gamma de respostes emocionals lligades a la pèrdua com la negació, la ràbia, la culpa, la tristesa o la confusió. De la mateixa manera que els infants més petits, és important que els pares i els cuidadors reconeguin els signes del dol en els adolescents i els proporcionin el suport emocional que necessiten per a processar els seus sentiments.

És crucial també permetre’ls parlar sobre la seva pèrdua i respondre a les seves preguntes de forma honesta i senzilla. A més, pot ser útil fomentar la pràctica d’activitats que ajudin els adolescents a processar els seus sentiments com per exemple, escriure en un diari, fer alguna activitat artística, fer exercici o participar en grups de suport.

També és considerable recordar que el procés de dol és únic per cada adolescent i que els pares i cuidadors han de mostrar el seu suport durant el procés. En cas que l’adolescent tingui dificultats significatives per a gestionar les seves emocions, pot ser útil sol·licitar ajuda professional.

Remei Capitan